Zmena , ponúkame iba 7 dňové pobyty pre jednotlivcov. Pre skupiny iba jógove a vzdelávacie pobyty. Nie oslavy!!!